Augmentációs index

Az augmentációs index az kiserek (arteriolák) disztenzibilitását tükrözi, a perifériás érrendszer reflektív tulajdonságait.

A vérnyomás- illetőleg pulzusnyomás-görbe egy komplexen felépített szummációs hullám.

A pulzushullám szisztolés szakasza egy balkamrai ejekció generálta előrehaladó hullámból, és egy későbbi csúcsból áll, mely utóbbi a perfiériáról visszaverődött hullám(ok)ból adódik. A két csúcs egymáshoz viszonyítását írja le az augmentációs index.

A perifériás ellenállás bármilyen okból történő megnövekedése a késői komponens növekedését eredményezi. Az augmentáció kifejezés azt a nyomásnövekedést jelenti, amit a reflektált hullám hoz létre.

augmentacio-P

Az augmentációs index az augmentációnak és a pulzusnyomásnak a hányadosa, százalékban kifejezve.

Aix-healthy

Gyakorlatilag a disztális erek működéséről informáló paraméter.

Az augmentációs index értékét befolyásoló tényezők

Az áramlás (perctérfogat), kapacitás (érhálózat), az érfalelaszticitás (strukturális és endokrin funkció) és a perifériás ellenállás befolyásolják az Aix értékét.

Akár vazoaktív anyagok változtatják meg az értónust, akár megváltozik az érfal szerkezete, akár az aktuális perifériás ellenállás, az augmentációs index értéke változni fog.

Például nitroglicerin hatására a perifériás ellenállás hirtelen lecsökken, ezáltal kidebb lesz a reflexió, így az augmentációs index értéke a negatív irányba tolódik. Ugyanez megfigyelhető alkohol hatására, vagy éppen az ellenkezője egy cigaretta után.

A megnövekedett Aix, függetlenül az októl, abnormális artériafal funkcióra utal és fokozott kardiovaszkuláris rizikót jelent, ahogy az epidemiológiai tanulmányok is igazolják, tehát a visszahat a terápia kiválasztására vagy ellenőrzésére.