A Medexpert Arteriograph felhasználási területei

Mely szakterületek alkalmazhatják sikeresen az Arteriograph műszert?

Alapellátás / Háziorvosi ellátás, Családorvosi ellátás

A háziorvosok egyik alapvető feladata a páciens szív és érrendszeri rizikójának minél pontosabb megbecslése. A kardiovaszkuláris rizikóbesorolás hatékonyságát nagymértékben segíti az Arteriograph alkalmazása, mivel a műszer a felkari/brachiális/perifériás vérnyomáson túl információt nyújt az artériás funkcióról, az aorta rugalmasságról és a centrális nyomásviszonyokról is. Az Arteriograph alkalmazása azért előnyös, mert egyszerre, rövid idő alatt és egyszerűen méri az aorta pulzushullám terjedési sebességet (PWVao), az augmentációs indexet (Aixao) valamint a centrális vérnyomást (SBPao).

Mindhárom fenti paraméterről bebizonyosodott az Arteriograph-fal végzett hosszútávú utánkövetéses vizsgálatok során, hogy emelkedett értékeik szoros összefüggésben állnak a szív és érrendszeri eseményekkel (infarktussal, az agyvérzéssel, szívmegállással), valamint az összhalálozással is.

  • Javulhat a betegellátás színvonala
  • Betegek egészsége, élete menthető meg korai diagnózissal
  • Cáfolhatatlan, stabil evidenciával rendelkezünk az Arteriograph által mért paraméterek CV morbiditásra és mortalitásra nézett prognosztikus értékére.

Kardiológia

A készülék használatának jelentősége a fentiekben leírtakon túl az, hogy a már eseményeken (pl. infarktus) korábban átesett páciensek esetében is értékes információt nyújt arra nézve, hogy fokozott-e egy ismételt szív- és érrendszeri esemény bekövetkezésének rizikója. Ennek bizonyítékát az Arteriograph-al elvégzett hosszú távú, követéses vizsgálat igazolta, amely kimutatta, hogy eseményt már korábban elszenvedett pácienseknél is prognosztikus értékű az artériás stiffness paraméterek vizsgálata. Emellett Arteriograph-al végzett vizsgálat kimutatta, hogy az infarktus után mért stiffness paraméterek emelkedett értéke előrejelzi az ismételt esemény bekövetkeztét.

Korábbi vizsgálatokból ismert, hogy mind a pulzushullám terjedési sebesség, mind az augmentációs index, mind a centrális vérnyomás összefüggésben áll a koszorúér megbetegedésekkel, amely kapcsolat az Arteriograph-fal végzett tanulmányok során is igazolódott.

A vérnyomáscsökkentő kezelés során jelentős differencia van az egyes gyógyszerek között a centrális vérnyomás, valamint az artériás stiffness csökkentésében. Az Arteriograph segítségével könnyen, gyorsan követheti a beállított terápia hatékonységét.

  • Monitorozható Arteriograph-al a beállított kezelés centrális effektusát
  • Emeli a rendelő diagnosztikai színvonalát
  • Hatékonyabbá teszi a post-MI páciensek rizikóbecslését

Andrológia

Az erectilis dysfunctio az endotheliali dysfunctio egyik legkorábbi jele, amely az érelmeszesedés legkorábbi fázisa. Az  Arteriograph-fal mért augmentációs index és az endothel dysfunctio közötti összefüggést Soltész és munkatársai a debreceni egyetemen mutatták ki.

Minél kedvezőtlenebb az endotél funkció (minél nagyobb a perifériás ellenállás, kisebb mértékű a vasodilatáció az arteriolákban), annál magasabb az Arteriograph-fal mért augmentációs index.

Az erektilis diszfunkció összefügg az endotél diszfunkcióval, mely utóbbi mérhető és változása is követhető az Arteriograph által mért paraméterekkel.

Nőgyógyászat

Perimenopausa, menopausa idején a petefészek ösztrogén hormon termelésének jelentős csökkenése következik be. Az ilyen korú nőknél a korábbi védett állapottal ellentétben, felgyorsulnak az atheroscleroticus folyamatok, amelyek későbbi, szív- és érrendszeri betegségek formájában jelennek meg. A perimenopausában történő Arteriograph vizsgálat segítségével a kezdődő endotheliális dysfunctio okozta emelkedett vascularis tónus az augmentációs index emelkedésének formájában látható.

A perimenopausa során létrejövő korai atheroscleroticus folyamatok az Arteriograph méréssel felhívják a figyelmet az érrendszeri változásokra, és az életmódváltással, terápiával a vazoprotectio is kiemelt figyelmet kap.

Szülészet

Angliában Ashma Khalil és munkatársai több ezer először szülő nőnél végeztek méréseket Arteriograph-al a terhesség 12-ik hétében. Kimutatták, hogy az emelkedett stiffness paraméterek prognosztikus értékűek voltak a későbbi, a terhesség 20. hete után bekövetkező praeeclampsia-ra nézve.

Az Arteriograph által mért stiffness paraméterek előrejelzik a később kifejlődő preeclampsiát.

Diabetológia

Az aorta stiffness-t jellemző emelkedett pulzushullám terjedési sebesség prognosztikus értékű diabeteses betegeken is, mint ahogy Kennedy Cruickshank vizsgálatai igazolták.

Az érrendszeri károsodás fokozottabb cukorbetegség esetén, kontrollvizsgálatokhoz szükségesek az érállapot rendszeres ellenőrzéséhez. A diabetologiában az artériás stiffness mérésének közvetlen gyakorlati jelentősége van az ilyen betegeket nagymértékben sújtó CV morbiditás és mortalitás előjelzésében..

Nephrológia

Végállapotú vesebetegségek esetében (ESRD) a páciensek nem magában a vesebetegségben, hanem a következményes szív- és érrendszeri megbetegedések következtében halnak meg, mivel ilyen ESRD-ben az érelmeszesedés folyamata jelentős mértékben felgyorsul. A nephrológiai profilú osztályokon történő érrendszeri rizikóbecslés kiemelt fontosságú.  Ezen a területen mutatták ki az első vizsgálatok az artériás stiffness prognosztikus értékét a kedvezőtlen kimenetre, a páciensek halálára és a megbetegedésére vonatkozva.

A végállapotú vesebetegek túlélési prognózisának megítélésében az arteriás stiffness mérésének meghatározó szerepe van.

Gyermekgyógyászat

A gyermekkori elhízás, illetve a magas vérnyomás egyre gyakoribb, így az artériás funkció vizsgálatának ezen a szakterületen is fontos szerep jut. Már a fiatal populációban is kimutatható az artériás stiffness kórjelző értéke a későbbiekben bekövetkező patológiás történésekben.

Az artériás funkciós paraméterek normál referenciaértékeit dr Hídvégi Erzsébet és mtsai határozták meg, 3-18 év közötti egészséges populációban, így a technológiára kidpolgozott normál standarddal rendelkezünk.

A fiatalkori elhízás és hypertonia nagyobb mértékű artériás stiffness növekedésével jár együtt. A vizsgálat elsőként írta le a centrális (aorta) szisztolés vérnyomás referencia értékeit és azok viszonyát a szimultán mért perifériás szisztolés vérnyomással, továbbá  a PWVao referencia értékek életkorral összefüggő változásainak jellemzőit, nevezetesen azt, hogy a PWVao nagyon fiatal életkorban a fokozatosan növekvő vérnyomás ellenére gyakorlatilag változatlan marad, míg a serdülőkorban a PWVao értékek a vérnyomás emelkedésével arányosan együtt emelkednek.

Tudományos kutatás, klinikai farmakológiai vizsgálatok

Az artériás funkció változása gyógyszerhatásra, gyógyszer mellékhatásaként vagy életmódváltás hatásaként – ezek a leggyakoribb vizsgálatok. A suprasystolén történő pulzushullám-analízis a legprecízebb technológia, ez teszi lehetővé a populációs vizsgálatokban a nagy betegszám rövid időn belüli pontos állapotfelmérését.

A legkedvezőbb árú technológia védjegye a precizitás: a legjobb ismételhetőség és legkisebb variabilitás a korábban alkalmazott módszerekhez képest.